[اشتراک گذاری دانش] قالب گیری چرخشی چیست؟

01_1

قالب گیری چرخشیمخفف پلاستیک استقالب گیری چرخشی.مانند قالب گیری تزریقی، اکستروژن و قالب گیری بادی، یکی از روش های پردازش و قالب گیری محصولات پلاستیکی است.دلیل اینکه مردم به این روش شکل دهی می گویندقالب گیری چرخشیاین است که در فرآیند فرآوری محصولات پلاستیکی، قالب در حالت غلتشی و چرخشی بوده است.


زمان ارسال: سپتامبر 23-2021